FANDOM


Rena

Pędziwiatr New
Imię Rena
Klasa Pędziwiatr
Broń Łuk, Kopniaki
Wiek

Nieznany

Drzewo klasy

Rena > Strzelec Bojowy > Pędziwiatr

Statystyki

Pędziwiatr Wykres

Szybkość: Niska Średnia Wysoka
Zasięg Ataku: Mały Średni Daleki
Trudność: Mała Średnia Duża

WSNEWPędziwiatr
(Wind Sneaker)

Opis Klasy

Pędziwiatr, jest rozwinięciem Strzelca Bojowego.

Zmiana Klasy

Klasa jest możliwa do osiągnięcia tylko po ukończeniu 35 poziomu i wykonaniu misji. Możemy je znaleźć na Tablicy Ogłoszeń. Oto misje, które musimy wykonać:

1.Porozmawiaj z Aronem w Alterze.

2.Zdobądź 7 Stopów Pamięci od Nazoidów z Altery.

3.Wyeliminuj 5 razy Króla Nazoidów w sercu Altery na poziomie min. normalnym.

4.Porozmawiaj z Alvarem w Peicie.

5.Wyeliminuj 100 Golemów z Peity.

Po ukończeniu misji postać zmieni się w Pędziwiatra.
Combo

Obraz i Działanie Obrażenia
Pędziwiatr Combo 1

Uderzenia wywołują odpowiednio: 120,140,210,240 i 300% obrażeń fizycznych.

Pędziwiatr Combo 2

Combo wywołuje 170% obrażeń magicznych (kosztem 6 MP) i 210 i 270% obrażeń fizycznych.

Drzewko Umiejętności

Screeny Z Gry